Opinie


Miałem okazję kilkakrotnie przebywać w gościnnych progach domu Stanisława Pasonia w Moszczenicy Niżnej, poznałem jego rodzinę i miejscowych działaczy PSL. Staszek to gospodarz z prawdziwego zdarzenia. Wspólnie z synami prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, zdobywające laury w wielu konkursach, w którym stworzył wyjątkowy klimat (świetna kuchnia, sprawna obsługa, doskonałe warunki do tańczenia). To jedyny człowiek, jakiego znam, który na swojej wizytówce od lat ma prosty wpis: „Stanisław Pasoń CHŁOP”. Warto mu zaufać!
(wicepremier, prezes PSL Janusz Piechociński)
Zobacz: http://piechocinski.blog.onet.pl/2013/06/02/u-pasonia/

*


Staszek Pasoń to wymarzony kandydat do do Sejmu RP. Łączy doświadczenie z odwagą i energią w działaniu. Wierny chłopskiej i chrześcijańskiej tradycji. Rzetelny w robocie, otwarty na ludzkie bolączki. Życzliwy, popularyzuje nowoczesne myślenie w przemianach na wsi i w rolnictwie. Chce służyć ludziom, regionowi i ojczyźnie. Pomagać samorządom i jednostkom gospodarczym. Potrafi działać ponad podziałami, ma przyjaciół od lewicy po prawicę.
Stanisław nie zawiedzie! Zaufaj fachowcowi z chłopskim rodowodem!
Jego sukces wyborczy będzie Twoim sukcesem!
(minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz)

*

Szanuję i podziwiam Staszka za wierność w przyjaźniach i koleżeństwo, za niezłomność i twardy charakter. Cenię za chłopską godność, fachowość, intuicję i wyobraźnię. Praca jest dla niego źródłem zapału do działania i wewnętrznym motorem aktywności. Wszystko, czym się zajmował, robił i robi z wielką pasją. Bliski ludziom, zna dobrze ich problemy z własnych doświadczeń życiowych, a nie tylko z sal obrad. Z pewnością potrafi skutecznie walczyć ze spychaniem Ziemi Sądeckiej, Gorlickiej, Limanowskiej i Podhala na margines życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego.
(eurodeputowany Jarosław Kalinowski)

*

„Tytan pracy i wulkan pozytywnej energii. Uparty niekiedy w obronie swoich racji, ale jednocześnie otwarty na racjonalne argumenty.
Odpowiedzialny i konsekwentny, ale z fantazją. Tradycjonalista, ale gdy trzeba nowoczesny i postępowy. Życiowo twardy, a wrażliwy przy tym i empatyczny. Rodzinny, lecz towarzyski… Chyba nie znam drugiej tak oryginalnej mieszanki ludzkich cech – taki jest Stanisław Pasoń – Chłop.
(Grzegorz Słowik – nauczyciel w Nowym Sączu)

*

Uwielbiam Staszka, to równy gość, z zasadami i charakterem, „do tańca i do różańca”. Bezpośredni, chętny do służby regionowi i ludziom, młodym i seniorom. Wszędzie szuka tego, co nas łączy, do każdego wyciągnie rękę. Takiego CHŁOPA nam trzeba w Sejmie!
(Wanda Krasowska, poetka ludowa z Młodowa)

*

Rzetelny w robocie, otwarty na ludzkie bolączki, łączy doświadczenie z odwagą i energią w działaniu. Będzie znakomitym powiernikiem naszych spraw.
Jego sukces będzie Twoim sukcesem!
(Zofia Wcisło, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu)
*